Matematyka, Matematyka w finansach

Matematyka - studia pierwszego stopnia

Królowa nauk jest tylko jedna i jest nią matematyka. Przez jednych uwielbiana, przez innych wręcz odwrotnie. Ty zdecydowanie należysz do tej pierwszej grupy i od zawsze ściśle trzymałeś się jej tronu i bez zbędnych pytań wykonywałeś wszystkie zlecone zadania. Po prostu dobrze liczysz i wiesz, że jej dobra znajomość się opłaca. W szkole jako jeden z niewielu sam zgłaszałeś się do obliczeń przy tablicy, a wszystkie ćwiczenia i zadania zawsze rozwiązywałeś o kilka stron do przodu przed innymi.  Uważasz, że w matematyce jest jeszcze wiele ciekawych rzeczy do policzenia i odkrycia i właśnie im chcesz poświęcić swoje studia. Twoją wymarzoną funkcją jest bycie matematykiem. 

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Specjalności

Na tym kierunku student nie wybiera specjalności.

Co po studiach?

Pracę znajdziesz we wszystkich instytucjach i firmach informatycznych, finansowych, handlowych lub produkcyjnych, które wykorzystują narzędzia i metody matematyczne, w tym statystyczne. Swoją wiedzę wykorzystasz w różnych instytucjach administracji publicznej czy instytutach badawczych (np. Główny Urząd Statystyczny). Możesz pracować na stanowiskach czysto informatycznych (np. programisty, administratora sieci komputerowej), ale też np. jako analityk w branży finansowej, ubezpieczeniowej, bankowej czy przemyśle. Jeśli chcesz pogłębiać swoją wiedzę, możesz to zrobić na studiach II stopnia, zarówno na kierunku matematyka, jak i pokrewnych.

Możliwości w trakcie studiów:

 • rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych,
 • realizacja własnych projektów studenckich,
 • działalność w Samorządzie Studentów, 
 • działalność edukacyjna: prowadzenie warsztatów maturalnych, koła matematycznego dla olimpijczyków czy organizacja „Potyczek matematycznych” dla szkół ponadgimnazjalnych,
 • udział w konferencjach, wydarzeniach popularyzujących naukę, piknikach oraz spotkaniach naukowych,
 • udział w projektach i zajęciach organizowanych przez firmy z branży IT,
 • nowoczesne zaplecze dydaktyczno-naukowe, pracownie wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę,
 • program praktyk przemysłowych w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych i placówkach zajmujących się ochroną zdrowia (m.in. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, PZL Świdnik, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie),
 • staże i praktyki w wiodących firmach w kraju i zagranicą,
 • programy wymiany studenckiej (DAAD, Erasmus+ Tempus, Sokratesi MOST),
 • profesjonalne doradztwo w Biurze Rozwoju Kompetencji UMCS.

Matematyka - studia drugiego stopnia:

Specjalności

Na tym kierunku masz do wyboru cztery specjalności:

 • ogólna,
 • informatyczna,
 • statystyczna analiza danych,
 • finansowa i ubezpieczeniowa.

Co po studiach?

Pracę znajdziesz we wszystkich instytucjach i firmach informatycznych, finansowych, handlowych lub produkcyjnych, które wykorzystują narzędzia i metody matematyczne, w tym statystyczne. Swoją wiedzę wykorzystasz w różnych instytucjach administracji publicznej czy instytutach badawczych (np. Główny Urząd Statystyczny). Możesz pracować na stanowiskach czysto informatycznych (np. programisty, administratora sieci komputerowej), ale też np. jako analityk w branży finansowej, ubezpieczeniowej, bankowej czy przemyśle.

Matematyka w finansach - studia pierwszego stopnia:

Lubisz liczyć, ale nie ukrywasz, że przede wszystkim pieniądze. Same cyfry są ciekawe, jednak dopiero postawiona przy nich waluta nadaje im „praktyczną” wartość, a Ty lubisz zajmować się praktycznymi rzeczami. W matematyce najbardziej interesują Cię te dziedziny, które można wykorzystać właśnie w finansach – nie tylko do obliczeń, ale też analiz czy tworzenia prognoz finansowych. Te studia będą więc idealne dla Ciebie. Kierunek matematyka w finansach ma charakter bardzo praktyczny. Poznasz narzędzia, technologie informatyczne i pakiety matematyczne oraz statystyczne, które są wykorzystywane w instytucjach ekonomicznych, ubezpieczeniowych i finansowych. Nauczysz się także rozwiązywać problemy występujące w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki. 

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Specjalności

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności

 • matematyka ubezpieczeniowa:

Wiedzę matematyczną uzupełnisz o umiejętności, które pozwolą Ci rozwiązywać problemy praktyczne i teoretyczne w finansach. Specjalność ta (razem ze specjalnością aktuarialną na studiach II stopnia) jest dobrym przygotowaniem do zdawania egzaminu aktuarialnego organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 • metody statystyczne w finansach:

Specjalność rozbudowana o wiedzę szczegółową z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych. Nauczysz się stosować metody statystyczne do opisu, modelowania i prognozowania różnych zjawisk i procesów, zwłaszcza finansowych i ekonomicznych. Poznasz specjalistyczne pakiety statystyczne oraz różne programy do tworzenia analiz i modeli finansowych. 

Co po studiach?  

Pracę znajdziesz w bankach, sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, instytucjach inwestycyjnych, korporacjach gospodarczych, a także w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli. Możesz pracować np. jako analityk rynku (finansowego, kapitałowego, ubezpieczeń itp.) w bankach czy firmach konsultingowych. Swoją wiedzę wykorzystasz też w ośrodkach przetwarzania informacji oraz badania opinii społecznej, w firmach prowadzących badania kliniczne oraz w przemysłowych centrach badawczych. Możesz też dalej poszerzać swoją wiedzę na studiach II stopnia, zarówno na tym samym kierunku, czyli matematyka w finansach, jak i kierunkach pokrewnych.

Możliwości w trakcie studiów:

 • rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych,
 • realizacja własnych projektów studenckich,
 • działalność w Samorządzie Studentów, 
 • działalność edukacyjna: prowadzenie warsztatów maturalnych, koła matematycznego dla olimpijczyków czy organizacja „Potyczek matematycznych” dla szkół ponadgimnazjalnych,
 • udział w konferencjach, wydarzeniach popularyzujących naukę, piknikach oraz spotkaniach naukowych,
 • udział w projektach i zajęciach organizowanych przez firmy z branży IT,
 • nowoczesne zaplecze dydaktyczno-naukowe, pracownie wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę,
 • program praktyk przemysłowych w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych i placówkach zajmujących się ochroną zdrowia (m.in. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, PZL Świdnik, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie),
 • staże i praktyki w wiodących firmach w kraju i zagranicą,
 • programy wymiany studenckiej (DAAD, Erasmus+ Tempus, Sokratesi MOST),
 • profesjonalne doradztwo w Biurze Rozwoju Kompetencji UMCS.
 
Matematyka w finansach - studia drugiego stopnia
 

Specjalności

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • aktuarialna:

Wiedzę matematyczną uzupełnisz o umiejętności, które pozwolą Ci rozwiązywać problemy praktyczne i teoretyczne w finansach. Zdobędziesz wiedzę przydatną np. do pracy aktuariusza (specjalisty od obliczania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, zwłaszcza tych długoterminowych) i przygotujesz się do zdawania egzaminu aktuarialnego organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 • statystyczna:

Specjalność rozbudowana o wiedzę szczegółową z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych. Nauczysz się stosować metody statystyczne do opisu, modelowania i prognozowania różnych zjawisk i procesów, zwłaszcza finansowych i ekonomicznych. Poznasz specjalistyczne pakiety statystyczne oraz różne programy do tworzenia analiz i modeli finansowych. 

Co po studiach?  

Pracę znajdziesz w bankach, sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, instytucjach inwestycyjnych, korporacjach gospodarczych, a także w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli. Możesz pracować np. jako analityk rynku (finansowego, kapitałowego, ubezpieczeń itp.) w bankach czy firmach konsultingowych. Swoją wiedzę wykorzystasz też w ośrodkach przetwarzania informacji oraz badania opinii społecznej (np. Główny Urząd Statystyczny), w firmach prowadzących badania kliniczne oraz w przemysłowych centrach badawczych. Oczywiście możesz też nadal poszerzać swoją wiedzę na studiach w szkole Doktorskiej lub podyplomowych.