Marzec - czerwiec

Na podstawie Zarządzenia Nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

spotkania z cyklu "Trudne rzeczy prostymi słowami" w okresie od marca do czerwca zostały odwołane.