Mamy grant NCN (OPUS 16)

Miło nam donieść, że projekt grantu NCN (OPUS 16) zgłoszony pod kierownictwem prof. dr hab. Marii Łanczont (Z-d Geomorfologii i Paleogeografii UMCS) został zakwalifikowany do finansowania.

Tytuł projektu: Globalne, regionalne i lokalne czynniki warunkujące zapis paleoklimatyczny i paleośrodowiskowy w ukraińskich sekwencjach lessowo-glebowych wzdłuż doliny Dniepru - od obszarów proksymalnych do dystalnych strefy peryglacjalnej.

Wartość grantu: 1 088 520 zł

Okres realizacji: 36 miesięcy

GRATULUJEMY!

    Aktualności

    Data dodania
    20 maja 2019