Luty 2023- Dodatkowa rekrutacja do SDNŚiP

Uprzejmie informujemy o dodatkowej rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMCS w dyscyplinie nauki fizyczne.

Pierwszy temat badawczy: "Spektroskopowe badania oddziaływania ksantofili i retinalu w układach o znaczeniu biologicznym"

Promotor: dr hab. Rafał Luchowski, prof. UMCS

Promotor pomocniczy: dr Monika Zubik-Duda

Drugi temat badawczy: "Analiza zjawisk nierównowagowych na złączach z nadprzewodnikami"

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Domański

Promotor pomocniczy: dr inż. Szczepan Głodzik

Terminarz rekrutacji:

15.02.2023 uruchomienie rejestracji Kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;

8.03.2023 zakończenie rejestracji Kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz termin wpłynięcia dokumentów do siedziby Szkoły Doktorskiej, ul. Weteranów 18, II piętro, pok. 7;

13.03.2023 rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami;

15.03.2023 ogłoszenie wyników.

Deklaracja wyboru tematyki badawczej

Wymogi formalne

Zasady oceny kandydata