LUBMAN UMCS

Adres

ul. Radziszewskiego 11/21a
20-031 Lublin

Kontakt

tel. 81 537 61 92
e-mail: biuro.lubman@mail.umcs.pl

Strona WWW

www.man.lublin.pl

Godziny dyżurów

Zapraszamy do naszej APLIKACJI

Opis

Miejska Sieć Komputerowa LubMAN obejmuje swym zasięgiem teren Lublina oraz Świdnika. Jej akademicka część administrowana jest przez LubMAN UMCS, wydzieloną organizacyjnie jednostkę Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zadaniem jednostki jest świadczenie usług teleinformatycznych na rzecz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pozostałych wyższych uczelni Lublina i instytucji naukowo-badawczych, jak również instytucji oświatowych.

Sieć LubMAN zbudowana jest w przeważającej większości w oparciu o własne i dzierżawione łącza światłowodowe, pracujące w standardzie 10 GigabitEthernet, GigabitEthernet oraz FastEthernet. Dzięki nadmiarowości sieci każda podłączona do niej instytucja może w pełni wykorzystać przepustowość swojego łącza, a także skorzystać z szeregu dodatkowych usług dedykowanych środowisku naukowemu.

Od przeszło 10 lat jesteśmy członkiem Konsorcjum PIONIER – jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie i rozwój Ogólnopolskiej Sieci Optycznej oraz rozwijanie, w oparciu o tę sieć oraz infrastrukturę informatyczną konsorcjantów, działalności służącej podmiotom naukowo-badawczym i społeczeństwu informacyjnemu. Sieć PIONIER łączy obecnie 21 ośrodków Miejskich Sieci Akademickich i 5 centrów Komputerów Dużej Mocy.

Do zadań LUBMAN UMCS w zakresie miejskiej akademickiej sieci LubMAN należą w szczególności:

  1. utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej sieci LubMAN;
  2. utrzymanie i rozwój usług informatycznych udostępnianych w sieci LubMAN;
  3. przyłączanie nowych abonentów do sieci LubMAN;
  4. podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz beneficjentów sieci LubMAN;
  5. współpraca z operatorami innych miejskich, ogólnopolskich i międzynarodowych sieci teleinformatycznych.

Do zadań LUBMAN UMCS w zakresie infrastruktury informatycznej UMCS należą w szczególności:

  1. utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej UMCS;
  2. utrzymanie i rozwój systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Uniwersytetem;
  3. utrzymanie i rozwój systemu informatycznego wspomagającego obsługę toku studiów;
  4. utrzymanie i rozwój systemu informatycznego wspomagającego zdalne nauczanie;
  5. podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości świadczonych usług teleinformatycznych na rzecz Uniwersytetu.

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Władze

Dyrektor

mgr inż. Wojciech Widelski ul. Radziszewskiego 11/21a
tel./fax 81 537 61 92
wojciech.widelski@mail.umcs.pl

Kierownicy

 
mgr Artur Dziubicki

Sekcja ds. Infrastruktury IT
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1/127B
tel. 81 537 77 99
artur.dziubicki@mail.umcs.pl

mgr inż. Krzysztof Kędziora

Sekcja ds. Systemów Centralnych
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/09B
tel. 81 537 26 04
krzysztof.kedziora@mail.umcs.pl 

inż. Michał Tarnowski

Sekcja ds. Systemów Toku Studiów
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/012B
tel. 81 537 57 69
michal.tarnowski@mail.umcs.pl

 

 

Jednostki podrzędne