System Antyplagiatowy

UMCS korzysta z systemu antyplagiatowego dostarczanego przez firmę Plagiat.pl.

System dostępny jest pod adresem: www.plagiat.pl.

System jest też w pełni zintegrowany z Archwium Prac Dyplomowych (APD) USOS - korzystanie z APD nie wymaga niezależnego logowania do portalu www.plagiat.pl.

Kontakt:
mgr inż. Wojciech Widelski
tel. 81 537 61 92
wojciech.widelski@umcs.lublin.pl

    Autor
    Anna Adamczyk