Rezerwacje sal

LubMAN UMCS dysponuje salą wideokonferencyjną oraz salą szkoleniową na potrzeby realizowanych przez jednostkę zadań i projektów.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest użyczenie sal innym zainteresowanym jednostkom UMCS. 

UWAGA! W przypadku sali wideokonferencyjnej najwyższy priorytet mają wideokonferencje realizowane na potrzeby naukowo-badawcze jednostek UMCS oraz pozostałych beneficjentów sieci LubMAN. Regulamin usługi wiekonferencji jest dostęny tutaj. Korzystanie z usług widekonferencji oznacza akceptację warunków korzystania z usługi wideokonferencji w ramach Platformy Obsługi Nauki PLATON.

Harmonogram zajętości sali 1407
Harmonogram zajętości sali 023B

Kontakt:
mgr Anna Gromadzka
tel. 81 537 61 92
anna.gromadzka@mail.umcs.pl