Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej udostępnia oprogramowanie Microsoft w ramach programu Microsoft Products and Services Agreement (MPSA):

  • Microsoft Windows 10 Professional PL (Upgrade) - w ramach licencji nie są dostępne pełne wersje oprogramowania MS Windows, a jedynie ich UAKTUALNIENIE. Należy pamiętać, aby zakupione na UMCS komputery/laptopy posiadały już zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows - w innym przypadku nie będzie można skorzystać z licencji na MS Windows oferowanych na warunkach programu MPSA.
  • Microsoft Office Professional Plus 2019 PL - w ramach licencji możliwe jest uruchomienie WYŁĄCZNIE jednej kopii oprogramowania Microsoft Office na użytkowanym przez siebie służbowym komputerze/laptopie.

Aby nabyć licencję, należy:

  • wypełnić zamówienie na licencję według podanego wzoru (załącznik 1) oraz uzyskać podpis dysponenta środków na sfinansowanie zakupu licencji,
  • dostarczyć/przesłać oryginał zamówienia do LubMAN UMCS (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS - "Stara Fizyka", pok. 127A),
  • potwierdzić osobiście (lub zgodnie z upoważnieniem w zamówieniu) odbiór licencji z użyciem pieczęci jednostki,
  • otrzymaną wraz z licencją notę księgową opisać jak fakturę i dostarczyć do Zespołu Księgowości Operacyjnej i Funduszy Specjalnych (Rektorat UMCS, pok. 811),
  • drugi egzemplarz noty księgowej należy opisać i dostarczyć do Zespołu Księgowości Majątkowej (Rektorat UMCS, pok. 807).

Na jednym wniosku można złożyć zamówienie na dowolną liczbę licencji, o ile ich zakup będzie sfinansowany z jednego źródła.

Do odbioru licencji potrzebne są:

  • pieczątka jednostki zamawiającej licencję,
  • czysta płyta DVD w fabrycznym, nienaruszonym opakowaniu.

Licencje na Microsoft Office oraz na Microsoft Windows wydawane są na bieżąco (maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia).

Kontakt:
Mariusz Koziej
tel. 81 537 61 67
mariusz.koziej@umcs.lublin.pl

Załączniki