Lublin stolicą politologii

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa IV Ogólnopolski Kongres Politologii. Do Lublina przyjechało ponad 700 naukowców z polskich oraz zagranicznych ośrodków badawczych. Myślą przewodnią wydarzenia jest: "Państwo w czasach zmiany". Program wpisuje się także w tegoroczne obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z organizacją tak prestiżowego wydarzenia, 18 września br. odbyła się konferencja prasowa, podczas której przybliżono ideę Kongresu oraz zaprezentowano publikację pt. "Polska. Eseje o stuleciu. "

fot. Bartosz Proll

- Cieszę się, że możemy jako uczelnia organizować IV Ogólnopolski Kongres Politologii. Dla politologów jest to ważne wydarzenie, podczas którego wielu badaczy spotyka się w jednym miejscu i rozmawia o realizowanych badaniach oraz o tym, jak postrzegają funkcjonowanie współczesnej rzeczywistości politycznej, gospodarczej i współczesnej - powiedział na wstępie prof. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS.  Podkreślił także szczególny czas dla Wydziału Politologii UMCS, który w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia swojego istnienia – To, że na Kongres przyjechało tak wielu zacnych badaczy związanych z politologią, stosunkami międzynarodowymi i z innymi obszarami badań wchodzącymi w zakres politologii, świadczy także o znaczącej roli naszego Wydziału. Poprzez organizację tego rodzaju wydarzenia oddajemy hołd tym wszystkim, którzy nam w tej drodze ugruntowania dobrej pozycji naukowej, badawczej, dydaktycznej Wydziału pomagali – dodał.

Współorganizatorka wydarzenia, prof. Iwona Hofman - Dziekan Wydziału Politologii UMCS, zaznaczyła, że to największe wydarzenie w świecie polskiej politologii w ciągu ostatnich 3 lat.

Wybór miejsca uzasadnił prof. Tadeusz Wallas, przewodniczący Komitetu Nauk Politycznych PAN - Podejmując decyzję o organizacji Kongresu w Lublinie kierowaliśmy się przede wszystkim potencjałem kadrowym Wydziału Politologii UMCS oraz jego możliwościami organizacyjnymi.
Z kolei prof. Marek Pietraś, przewodniczący Rady Programowej Kongresu nakreślił kontekst wyboru tematyki wydarzenia.

Podczas spotkania z mediami została także przedstawiona publikacja Polska. Eseje o stuleciu. Pozycja składa się z pięciu rozdziałów poświęconych polskiej historii i państwu, gospodarce, społeczeństwu, nauce i kulturze. Inspiracją do jej powstania było uhonorowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Bogdan Szymanik, dyrektor Wydawnictwa Bosz, oraz współautorzy – prof. Andrzej Friszke, prof. Andrzej Paczkowski i prof. Stanisław Michałowski, opowiedzieli o warstwie merytorycznej publikacji i o pracach nad książką trwających dwa lata.

Następnie w auli uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbyła się oficjalna inauguracja Kongresu, na której organizatorzy gościli m.in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przedstawicieli władz lokalnych.

Kongresy politologiczne odbywają się w Polsce co trzy lata. Idea ich organizacji została zainicjowana przez Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Pierwsza edycja odbyła się w 2009 roku w Warszawie.

Tegoroczny IV Ogólnopolski Kongres Politologii na UMCS potrwa do 20 września.

    Aktualności

    Data dodania
    19 września 2018