Lubelska Biblioteka Wirtualna

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne.

Lubelska Biblioteka Wirtualna jest platformą szerokiego i szybkiego dostępu do zasobów wiedzy zgromadzonych w bibliotekach Lublina i Lubelszczyzny oraz zasobów przez biblioteki pozyskanych a rozproszonych w przestrzeni internetu. LBW jest formą zabezpieczenia najcenniejszych zabytków kultury regionu i obszarem łatwego dostępu do nich.

Lider projektu – Gmina Lublin

Partnerzy Projektu LBW:


Kluczowym elementem Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej jest centralny portal, umożliwiający zintegrowany dostęp do zasobów bibliotek cyfrowych, katalogów bibliotecznych, baz danych tworzonych w bibliotekach i innych instytucjach kultury regionu, komercyjnych baz danych, które te instytucje pozyskują oraz zasobów Open Source dedykowanych przez parterów projektu LBW.

Wyszukiwarka portalu pomoże zawężać i konkretyzować wyniki wyszukiwania, zaproponuje „inteligentne" filtry, podpowiedzi i sugestie. Uprawnieni użytkownicy po zalogowaniu się mają dostęp do półki elektronicznej, gdzie istnieje możliwość zachowania wyników wyszukiwań, gromadzenia bibliografii.