Logopedia z audiologią

Opieka nad kierunkiem:

Prodziekan:
dr hab. Marek Woźniak

Koordynator ds. kierunku:
dr hab. Anna Tryksza

Nadzór merytoryczny nad kierunkiem:    
dr hab. Tomasz Woźniak

 

 

 

Opieka dziekanatu:

Pon - Czw 10.00-14.00

      mgr Magdalena Chudy
II°    mgr Magdalena Chudy

Planista:
mgr Joanna Kuropatnicka

 

 

Opiekuni roku:

I° 1 r.        dr Monika Łuszczuk
I° 2. r. dr Joanna Stasiak
I° 3 r. dr Małgorzata Waryszak
II° 1 r. mgr Magdalena Kozłowska
II° 2 r. dr Wojciech Lipski