LOGI.KOM-Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się

Tytuł projektu: LOGI.KOM. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się

Jednostka organizacyjna: Wydział Humanistyczny

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-EF22/16

Termin realizacji: 01.08.2017 - 30.06.2019

Wartość projektu: 90 493,75 PLN

Strona internetowa: https://www.umcs.pl/pl/logikom.htm