Literaturoznawstwo

Skład Rady Naukowej w dyscyplinie literaturoznawstwo

Przewodniczący 

Dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS
dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, prof. UMCS

 

prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska
prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski
prof. dr hab. Dariusz Chemperek
prof. dr hab. Siergiej Kowalow
dr hab. Aleksandra Chomiuk, prof. UMCS
dr hab. Monika Gabryś-Sławińska, prof. UMCS
dr hab. Anna Kędra-Kardela, prof. UMCS
dr hab. Aleksandra Kędzierska, prof. UMCS
dr hab. Iwona Morawska, prof. UMCS
dr hab. Ihor Nabytovych, prof. UMCS
dr hab. Andrzej Niewiadomski, prof. UMCS
dr hab. Alina Orłowska, prof. UMCS
dr hab. Ewa Pogonowska-Bezrąk, prof. UMCS
dr hab. Joanna Tarkowska, prof. UMCS
dr hab. Artur Timofiejew, prof. UMCS
dr hab. Agata Skała, prof. UMCS
dr hab. Elżbieta Bender
dr hab. Agata Brajerska-Mazur
dr hab. Małgorzata Chachaj
dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak
dr hab. Agnieszka Gozdek
dr hab. Bogusław Grodzki
dr hab. Renata Jakubczuk
dr hab. Andrzej Kowalczyk
dr hab. Alicja Koziej
dr hab. Sylwia Kucharuk
dr hab. Irina Lappo
dr hab. Anna Maziarczyk
dr hab. Anna Nowicka-Struska
dr hab. Mariola Pietrak
dr hab. Jolanta Rachwalska von Rejchwald
dr hab. Małgorzata Rutkowska
dr hab. Mirosław Ryszkiewicz
dr hab. Ludmiła Siryk
dr hab. Katarzyna Sokołowska
dr hab. Rafał Szczerbakiewicz
dr hab. Urszula Terentowicz-Fotyga
dr hab. Aleksander Wójtowicz

Przedstawiciele młodszych pracowników nauki

Dr Ewa Antoszek 
Dr Anna Bendrat 
Dr Edyta Frelik 
Dr Izabella Kimak 
Dr Marta Komsta 
Dr Justyna Galant 
Dr Patrycja Podgajna 
Dr Elżbieta Perkowska-Gawlik

Przedstawiciel Związków Zawodowych działających w UMCS

Dr hab. Irmina Wawrzyczek, prof. UMCS

Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS 

mgr Beata Bochnia

Przedstawiciel studentów: Dawid Kobylański
Protokolanci: mgr Monika Chudy, mgr Maria Frąckiewicz