Listopad

Spotkanie z przedstawicielem Europe-Direct Lublin

 

Gościem zorganizowanego przedsięwzięcia był Pan Andrzej Skórski, reprezentujący Europe-Direct Lublin.

Celem spotkania było przybliżenie działalności wspomnianej organizacji, jej wpływu na pozycję obywatela w społeczeństwie europejskim, oraz wskazanie dziedzin objętych wpływem powyższej jednostki.

 

Organizatorzy: CE UMCS, SZB przy CE UMCS, Europe-Direct Lublin

Termin: 19 listopada 2019 roku

Miejsce: Siedziba Centrum Europejskiego UMCS - ul. T. Zana 11, 20-601 Lublin