Lista rankingowa - stypendium doktoranckie 20/21

LISTA RANKINGOWA DLA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Lista dla III roku

Lp.

Nr albumu

Liczba punktów

1

254182

89

2

257289

69

 

Lista dla IV roku

Lp.

Nr albumu

Liczba punktów

1

250856

110

2

984164

100

 Zgodnie z limitem miejsc stypendialnych ustalonym przez Dziekana pismem z dnia 10.09.2020, Wydziałowa Komisja ds. stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, wnioskuje o przyznanie stypendiów doktoranckich następującym osobom:

 III rok: 254182; 257289

IV rok: 250856; 984164;

 

LISTA RANKINGOWA DLA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

Lista dla III roku

Lp.

Nr albumu

Liczba punktów

1

254182

89

2

257289

69

 Lista dla IV roku

Lp.

Nr albumu

Liczba punktów

1

250856

110

2

984164

100

Zgodnie z limitem miejsc stypendialnych wynikającym z zarządzenia Nr 57/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 2 października 2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, Wydziałowa Komisja ds. stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, wnioskuje o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych następującym osobom:

III rok: 254182; 257289

IV rok: 250856; 984164;