Lista rankingowa dla stypendium doktoranckiego 2019/2020

LISTA RANKINGOWA DLA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Lista dla II roku

Lp.

Nr albumu

Liczba punktów

1

254182

87

2

276900

77

3

281336

72

4

257289

46

 Lista dla III roku

Lp.

Nr albumu

Liczba punktów

1

250856

56

 Lista dla IV roku

Lp.

Nr albumu

Liczba punktów

1

984162

112

2

984164

103

3

984165

70

Zgodnie z limitem miejsc stypendialnych ustalonym przez Dziekana pismem WZD/211/2019 z dnia 10.09.2019, Wydziałowa Komisja ds. stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, wnioskuje o przyznanie stypendiów doktoranckich następującym osobom: 

  • II rok: 254182; 276900;281336; 257289
  • III rok: 250856
  • IV rok: 984162; 984164; 984165 

LISTA RANKINGOWA DLA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ
NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

Lista dla II roku

Lp.

Nr albumu

Liczba punktów

1

254182

87

2

281336

72

3

257289

46

 Lista dla III roku

Lp.

Nr albumu

Liczba punktów

1

250856

56

 Lista dla IV roku

Lp.

Nr albumu

Liczba punktów

1

984162

112

2

984164

103

3

984165

70

Zgodnie z limitem miejsc stypendialnych wynikającym z zarządzenia Nr 57/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 2 października 2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, Wydziałowa Komisja ds. stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, wnioskuje o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych następującym osobom: 

  • II rok: 254182; 281336;
  • III rok: 250856
  • IV rok: 984162; 984164; 984165