Lista czasopism punktowanych

Szczegółowe informacje dotyczące wykazu czasopism naukowych są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakładce „Dla naukowców → Ujednolicony wykaz czasopism naukowych”.

Przejdź do strony z wykazem czasopism MNiSW