Lingwistyka stosowana

Opieka nad kierunkiem:

Prodziekan:
dr Małgorzata Krzemińska- Adamek

Koordynator ds. kierunku:
dr Beata Kasperowicz-Stążka

Nadzór merytoryczny nad kierunkiem:    
dr hab. Jarosław Krajka

 

 

 

Opieka dziekanatu:

Pon - Czw 10.00-14.00

        mgr Monika Galant
II°      mgr Monika Galant

Planista:
mgr Magdalena Jabłońska-Kwiecień  

 

 

Opiekuni roku:

I° 1 r.        dr Anna Dąbrowska
I° 2. r. dr Agnieszka Matysiak
I° 3 r. mgr Agnieszka Stawecka-Kotuła
II° 1 r. mgr Renata Kujawska- Matacz
II° 2 r. dr Agnieszka Potyrańska