Limity stypendium doktoranckiego 2020-21

Stypendia doktoranckie

w roku akademickim 2020/2021

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

  

III rok – Geografia

Stypendia doktoranckie przyznane przez Dziekana Wydziału na III roku studiów.

Liczba stypendiów - 4

Wysokość stypendium – 1923 zł

Czas pobierania stypendium – od 01.10.2020 do 30.09.2021

IV rok – Geografia

Stypendia doktoranckie przyznane przez Dziekana Wydziału na IV roku studiów.

Liczba stypendiów - 2

Wysokość stypendium – 1923 zł

Czas pobierania stypendium – od 01.10.2020 do 30.09.2021