Limity stypendium doktoranckiego 2019-20

Limit stypendiów doktoranckich w roku akademickim 2019/20:

II rok – 4

III rok – 2

IV rok – 3