Limity stypendium doktoranckiego 2018-19

Limit stypendiów doktoranckich w roku akademickim 2018/19:

I rok – 4

II rok – 5

III rok – 4

IV rok – 1