Limit przyjęć i terminarz rekrytacji

Limity przyjęć oraz terminarz postępowania po zaakceptowaniu przez Rektora, podane zostaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.umcs.pl do dnia 10 czerwca 2020 r.