Limit przyjęć i terminarz rekrutacji

ZARZĄDZENIE Nr 19/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w roku akademickim 2022/2023.

W roku akademickim 2022/23 limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych wynosi 22 miejsca, w tym:

1) limit przyjęć niezwiązany z realizacją projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych–20 miejsc;

2) limit przyjęć związany z realizacją projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych–2 miejsca.

Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego dla Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych:

1 czerwiec 2022 r. - otwarcie Systemu Obsługi Rekrutacji (SOR)

15 sierpień 2022 r. - zamknięcie Systemu Obsługi Rekrutacji (SOR)

do 25 sierpnia 2022 r. – termin wpłynięcia wymaganych dokumentów na adres biura Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (ul. Weteranów 18, II piętro, pok. 7, 20-400 Lublin) lub w przypadku cudzoziemców przesłanie skanów pełnej dokumentacji do systemu SOR.

30 sierpień – 2 wrzesień 2022 r. - I etap postępowania  rekrutacyjnego

5 - 8 wrzesień 2022 r. - II etap postępowania rekrutacyjnego

5 wrzesień 2022 r. - w dyscyplinach: ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

6 wrzesień 2022 r.  – w dyscyplinach: nauki o komunikacji społecznej i mediach; nauki o polityce i administracji publicznej,

7 wrzesień 2022 r. – w dyscyplinach: nauki prawne; nauki socjologiczne

8 wrzesień 2022 r. – w dyscyplinach: pedagogika; psychologia.

12 wrzesień 2022 r. – ogłoszenie wyników.