Limit przyjęć i terminarz rekrutacji

ZARZĄDZENIE Nr 58/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych wynosi 27 miejsc, w tym :

1) limit przyjęć niezwiązany z realizacją projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych –19 miejsc, w tym 3 miejsca dla doktorantów planujących przygotowanie rozprawy doktorskiej w dyscyplinie naukowej rolnictwo i ogrodnictwo oraz 2 miejsca dla Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk im. Jerzego Habera w Krakowie;

2) limit przyjęć związany z realizacją projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych – 8 miejsc.

Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego dla Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

21.06.2021 uruchomienie rejestracji Kandydatów w Systemie Obsługi Rekrutacji (SOR);

31.08.2021 zakończenie rejestracji Kandydatów w SOR Kandydatów oraz termin wpłynięcia dokumentów do siedziby Szkół Doktorskich (ul Weteranów 18, 20-038 Lublin). Dokumenty są przyjmowane od pon. do czw. od godz. 10.00 do 14.00

3.09.2021 posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej mające na celu organizację procesu rekrutacji w ramach dyscyplin.

13.09.2021 - 21.09.2020 rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami w ramach dyscyplin:

13.09.2021 nauki chemiczne,

14.09.2021 nauki chemiczne,

15.09.2021 nauki fizyczne,

16.09.2021 – nauki biologiczne,

17.09.2021 nauki biologiczne,

20.09.2021 nauki o Ziemi i środowisku, matematyka

21.09.2020 rolnictwo i ogrodnictwo;

22.09.2021 posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu sporządzenia protokołu zbiorczego, którego załącznikiem jest lista rankingowa uczestników postępowania rekrutacyjnego wraz z rekomendacją bądź odmową rekomendacji odnośnie przyjęcia danego Kandydata do Szkoły Doktorskiej.