Limit przyjęć i terminarz rekrutacji

Limit przyjęć i harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2021/22 będzie podany do wiadomości w czerwcu.