Limit przyjęć i terminarz rekrutacji

ZARZĄDZENIE Nr 16/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w roku akademickim 2021/2022.

W roku akademickim 2021/22 limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych wynosi 22 miejsca, w tym:

1) limit przyjęć niezwiązany z realizacją projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych–20 miejsc;

2) limit przyjęć związany z realizacją projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych–2 miejsca.

Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego dla Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych:

1 czerwiec 2021 r. - otwarcie Systemu Obsługi Rekrutacji (SOR)

15 sierpień 2021 r.  - zamknięcie Systemu Obsługi Rekrutacji (SOR)

do 25 sierpień 2021 r. - (włącznie) - złożenie/przesłanie wymaganych dokumentów na adres biura Szkół Doktorskich (ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin). Dokumenty są przyjmowane od pon. do czw. od godz. 10.00 do 14.00

1 – 4 wrzesień 2021 r. - I etap postępowania  rekrutacyjnego

6 - 9 wrzesień 2021 r. - II etap postępowania rekrutacyjnego

Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych:

6 wrzesień 2021 r. - w dyscyplinach: ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki o polityce i administracji,

7 wrzesień 2021 r.  – w dyscyplinach: nauki o komunikacji społecznej i mediach; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

8 wrzesień 2021 r. – w dyscyplinach: nauki prawne; nauki socjologiczne

9 wrzesień 2021 r. – w dyscyplinach: pedagogika; psychologia.

13 wrzesień 2021 r. – ogłoszenie wyników.