Limit przyjęć i terminarz rekrutacji

Limit przyjęć, terminarz postępowania oraz wykaz tematyk badawczych, podane zostaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.umcs.pl oraz na stronach internetowych Instytutu Agrofizyki PAN i Intsytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PiB do dnia 17czerwca 2020 r.