Limit przyjęć i terminarz rekrutacji

W roku akademickim 2020/2021 limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych wynosi 26 miejsc, w tym:

1) limit przyjęć niezwiązany z realizacją projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych 19 miejsc, w tym 4 miejsca dla doktorantów planujących przygotowanie rozprawy doktorskiej w dyscyplinie naukowej rolnictwo i ogrodnictwo;

2) limit przyjęć związany z realizacją projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych 7 miejsc.

Terminarz rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w roku akademickim 2020/21:

25 sierpnia 2020 – zakończenie rejestracji Kandydatów wSystemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz termin wpłynięcia dokumentów do siedziby Szkoły Doktorskiej;

31 sierpnia 2020 – posiedzenieKomisji Rekrutacyjnej mające na celu organizację procesu rekrutacji w ramach dyscyplin.

Rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami w ramach dyscyplin:

1 września 2020 – Nauki o Ziemi i środowisku i Matematyka

2 września 2020 – Nauki biologiczne

3 września 2020 – Nauki biologiczne

4 września 2020 – Nauki fizyczne

7 wrzesnia 2020 – Nauki chemiczne

8 września 2020 – Nauki chemiczne

10 września 2020 – Rolnictwo i ogrodnictwo

11 września 2020 posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu sporządzenia protokołu zbiorczego, którego załącznikiem jest lista rankingowa uczestników postępowania rekrutacyjnego wraz z rekomendacją bądź odmową rekomendacji odnośnie przyjęcia danego Kandydata do szkoły doktorskiej.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Szkół Doktorskich, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin

od godz. 10 do 14

e-mail: szkoladoktorska@umcs.pl lub magdalena.watrobka@umcs.pl