Limit przyjęć i terminarz rekrutacji

W roku akademickim 2020/2021 limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych wynosi 19 miejsc.

Terminarz rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w roku akademickim 2020/21:

Internetowa rejestracja kandydatów do 25 sierpnia 2020 r.

Termin złożenia dokumentów osobiście od 20 sierpnia do 1 września 2020 r. włącznie.

Termin przesłania wymaganych dokumentów lub w przypadku cudzoziemców przesłanie skanów dokumentacji na adres mailowy Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych do 1 września 2020 r. włącznie.

I etap postępowania rekrutacyjnego od 2 do 4 września 2020 r.

II etap postępowania rekrytacyjnego, rozmowa kwalifikacyjna:

7 września 2020 r. - Ekonomia i finanse; Nauki o zarządzaniu i jakości; Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

8 września 2020 r. - Nauki o komunikacji społecznej i mediach; Nauki o polityce i administracji publicznej

9 września 2020 r. - Nauki prawne  i Nauki socjologiczne

10 września 2020 r.  - Pedagogika i Psychologia

Ogłoszenie wyników - 14 września 2020 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Szkół Doktorskich, ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin

od godz. 10 do 14

e-mail: szkoladoktorska@umcs.pl lub magdalena.watrobka@umcs.pl