Limit przyjęć i terminarz rekrutacji

Limit przyjęć oraz terminarz postępowania po zaakceptowaniu przez Rektora podane zostaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.umcs.pl do dnia 10 czerwca 2020r.