Limit przyjęć i terminarz rekrutacji

W roku akademickim 2020/2021 limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych wynosi 15 miejsc.

Terminarz rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych na rok akademicki 2020/21:

Internetowa rejestracja kandydatów do 27 sierpnia 2020 r.

Termin wpłynięcia dokumentów od 20 do 27 sierpnia 2020 r. włącznie.

Termin składania dokumentów osobiście, przesłania wymaganych dokumentów lub w przypadku cudzoziemców przesłanie skanów dokumentacji na adres mailowy Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych do 27 sierpnia 2020 r. włącznie.

Rozmowa kwalifikacyjna:

- Filozofia i Historia - 4 września 2020 r.

- Językoznawstwo i Literatura - 7 września 2020 r.

- Nauki o kulturze i religii oraz Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki - 8 września 2020 r.

Posiedzenie Komisji - 11 września 2020 r.

Ogłoszenie wyników - 14 września 2020 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Szkół Doktorskich, ul. Weteranów 18, 20 -038 Lublin

od godz. 10.00 do 14.00

e-mail: szkoladoktorska@umcs.pl lub magdalena.watrobka@umcs.pl