Ostatnia aktualizacja
01.07.2022

Zamówienia publiczne

Wykonanie robót malarskich w DS Femina, DS Helios oraz w budynku Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

LE/46-2019/DOP-p

Ogłoszony
13.06.2019
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Termin otwarcia licytacji/aukcji: 2019-07-02 11:00

Termin zamknięcia licytacji/aukcji: 2019-07-02 11:30

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji/aukcji: 2019-06-24 11:00

Uwaga:

Ostateczne terminy, zgodnie z opublikowanymi Ogłoszeniami zostaną przekazane Wykonawcom w zaproszeniach do składania ofert.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 11:00.

Termin zamknięcia licytacji elektronicznej: Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 11:30

Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu, Wykonawcy składają wraz z wnioskami o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Osoby do kontaktu:

- w sprawach merytorycznych: Iwona Bober, tel. 81 537 53 10,

- w sprawach formalnych: Konrad Luchowski, tel. 81 537 59 65.

Najnowsze

Transmisja sygnałów pożarowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych.

LE/14-2020/DZP-p

Ogłoszony
26.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Usługa wsparcia dla posiadanych licencji SAP ERP – SAP ENTERPRISE.

LE/13-2020/DZP-p

Ogłoszony
25.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku
Rozbudowa sieci bezprzewodowej.

LE/63-2019/DOP-p

Ogłoszony
07.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone