Ostatnia aktualizacja
01.07.2022

Zamówienia publiczne

Wykonanie robót malarskich w DS Femina

LE/56-2019/DOP-p

Ogłoszony
22.07.2019
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Termin otwarcia licytacji/aukcji: 2019-08-05 11:00

Termin zamknięcia licytacji/aukcji: 2019-08-05 11:30

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji/aukcji: 2019-07-30 11:00

Najnowsze

Transmisja sygnałów pożarowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych.

LE/14-2020/DZP-p

Ogłoszony
26.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Usługa wsparcia dla posiadanych licencji SAP ERP – SAP ENTERPRISE.

LE/13-2020/DZP-p

Ogłoszony
25.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku
Rozbudowa sieci bezprzewodowej.

LE/63-2019/DOP-p

Ogłoszony
07.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone