Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Usługi usuwania śniegu i sopli dla UMCS

LE/83-2016/DOP-p

Ogłoszony
08.12.2016
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Termin otwarcia licytacji/aukcji: 2016-12-23 09:30

Termin zamknięcia licytacji/aukcji: 2016-12-23 10:00

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji/aukcji: 2016-12-16 08:00

Osoba do kontaktu: Jarosław Królik, tel./ faks (81) 537 59 65

Najnowsze

Transmisja sygnałów pożarowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych.

LE/14-2020/DZP-p

Ogłoszony
26.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Usługa wsparcia dla posiadanych licencji SAP ERP – SAP ENTERPRISE.

LE/13-2020/DZP-p

Ogłoszony
25.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku
Rozbudowa sieci bezprzewodowej.

LE/63-2019/DOP-p

Ogłoszony
07.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone