Ostatnia aktualizacja
23.06.2022

Zamówienia publiczne

Usługa wsparcia dla posiadanych licencji SAP ERP – SAP ENTERPRISE.

LE/13-2020/DZP-p

Ogłoszony
25.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Termin otwarcia licytacji/aukcji: 2020-03-10 11:00

Termin zamknięcia licytacji/aukcji: 2020-03-10 11:30

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji/aukcji: 2020-03-04 11:00

Uwaga:

Podane powyżej terminy otwarcia i zamknięcia licytacji wynikają z minimalnych terminów określonych w ustawie Pzp. Ostateczne terminy, zgodnie z opublikowanymi Ogłoszeniami zostaną przekazane Wykonawcom w zaproszeniach do składania ofert.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 11:00.

Termin zamknięcia licytacji elektronicznej: Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 11:30

Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu, Wykonawcy składają wraz z wnioskami o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Osoba do kontaktu: Marek Drewienkowski, tel./faks 81 537 59 65.

Najnowsze

Transmisja sygnałów pożarowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych.

LE/14-2020/DZP-p

Ogłoszony
26.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Rozbudowa sieci bezprzewodowej.

LE/63-2019/DOP-p

Ogłoszony
07.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
Wykonanie robót malarskich w budynku Centrum Jezyka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

LE/58-2019/DOP-p

Ogłoszony
22.07.2019
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone