Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Usługa szatniarska w obiektach UMCS w Lublinie

LE/26-2015/DOP-p

Ogłoszony
14.09.2015
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Termin otwarcia licytacji/aukcji: 2015-09-30 11:00

Termin zamknięcia licytacji/aukcji: 2015-09-30 11:30

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji/aukcji: 2015-09-22 11:00

Osoba do kontaktu:Dorota Walencik, tel/fax 081 537 53 84, e-mail: dorota.walencik@poczta.umcs.lublin.pl

Najnowsze

Transmisja sygnałów pożarowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych.

LE/14-2020/DZP-p

Ogłoszony
26.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Usługa wsparcia dla posiadanych licencji SAP ERP – SAP ENTERPRISE.

LE/13-2020/DZP-p

Ogłoszony
25.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku
Rozbudowa sieci bezprzewodowej.

LE/63-2019/DOP-p

Ogłoszony
07.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone