Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Transmisja sygnałów pożarowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych

LE/23-2018/DOP-p

Ogłoszony
05.03.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Termin otwarcia licytacji/aukcji: 2018-03-22 12:00

Termin zamknięcia licytacji/aukcji: 2018-03-22 12:30

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji/aukcji: 2018-03-15 10:00

Uwaga:
Podane wyżej terminy otwarcia i zamknięcia licytacji wynikają z minimalnych terminów określonych w ustawie Pzp. Ostateczne terminy, zgodnie z opublikowanymi Ogłoszeniami zostaną przekazane Wykonawcom w zaproszeniach do składania ofert.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej: Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 12:30.

Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu, Wykonawcy składają wraz z wnioskami o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Osoba do kontaktu: Ireneusz Kubić, tel. / faks 81 537 53 84.

Właściwy termin licytacji elektronicznej wyznaczony przez Zamawiającego:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 26.03.2018r., o godzinie 12:00.
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej: 26.03.2018r., o godzinie 12:30.

Najnowsze

Transmisja sygnałów pożarowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych.

LE/14-2020/DZP-p

Ogłoszony
26.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Usługa wsparcia dla posiadanych licencji SAP ERP – SAP ENTERPRISE.

LE/13-2020/DZP-p

Ogłoszony
25.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku
Rozbudowa sieci bezprzewodowej.

LE/63-2019/DOP-p

Ogłoszony
07.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone