Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Sukcesywne dostawy środków czystości dla UMCS w Lublinie

LE/12-2014/DOP-z

Ogłoszony
06.11.2014
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Termin otwarcia licytacji/aukcji: 2014-12-10 11:00

Termin zamknięcia licytacji/aukcji: 2014-12-10 11:30

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji/aukcji: 2014-11-24 11:00

Osoba do kontaktu: Sylwia Grzeszczyk, e-mail: sylwia.grzeszczyk@poczta.umcs.lublin.pl,  tel (081) 537 57 01.

 

Najnowsze

Transmisja sygnałów pożarowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych.

LE/14-2020/DZP-p

Ogłoszony
26.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Usługa wsparcia dla posiadanych licencji SAP ERP – SAP ENTERPRISE.

LE/13-2020/DZP-p

Ogłoszony
25.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku
Rozbudowa sieci bezprzewodowej.

LE/63-2019/DOP-p

Ogłoszony
07.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone