Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Sukcesywne dostawy materiałów remontowo-budowlanych dla potrzeb UMCS w Lublinie (LE/2-2015/DOP-p)

LE/2-2015/DOP-p

Ogłoszony
16.06.2015
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Termin otwarcia licytacji/aukcji: 2015-07-06 12:00

Termin zamknięcia licytacji/aukcji: 2015-07-06 12:30

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji/aukcji: 2015-06-26 12:00

Osoby do kontaktu:

sprawy formalne: Joanna Krawczyk, tel 081 537 53 84

sprawy merytoryczne: Dariusz Górski, tel 081 537 57 13

Najnowsze

Transmisja sygnałów pożarowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych.

LE/14-2020/DZP-p

Ogłoszony
26.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Usługa wsparcia dla posiadanych licencji SAP ERP – SAP ENTERPRISE.

LE/13-2020/DZP-p

Ogłoszony
25.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku
Rozbudowa sieci bezprzewodowej.

LE/63-2019/DOP-p

Ogłoszony
07.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone