Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla UMCS w Lublinie

LE/02-2017/DOP-a

Ogłoszony
09.02.2017
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Termin otwarcia licytacji/aukcji: 2017-03-02 12:00

Termin zamknięcia licytacji/aukcji: 2017-03-02 12:30

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji/aukcji: 2017-02-17 10:00

Osoba do kontaktu: Robert Popławski, tel./ faks 81 537 52 09, 81 537 50 43

Uwaga:

Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu, Wykonawcy składają wraz z wnioskami o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

 

Najnowsze

Transmisja sygnałów pożarowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych.

LE/14-2020/DZP-p

Ogłoszony
26.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Usługa wsparcia dla posiadanych licencji SAP ERP – SAP ENTERPRISE.

LE/13-2020/DZP-p

Ogłoszony
25.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku
Rozbudowa sieci bezprzewodowej.

LE/63-2019/DOP-p

Ogłoszony
07.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone