Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Licytacja L-223-2011 - Dostawa Switchy dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

L-223-2011

Ogłoszony
07.09.2011
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Termin otwarcia licytacji/aukcji: 2011-09-20 10:00

Termin zamknięcia licytacji/aukcji: 2011-09-20 11:00

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji/aukcji: 2011-09-14 11:00

Najnowsze

Transmisja sygnałów pożarowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych.

LE/14-2020/DZP-p

Ogłoszony
26.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Usługa wsparcia dla posiadanych licencji SAP ERP – SAP ENTERPRISE.

LE/13-2020/DZP-p

Ogłoszony
25.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku
Rozbudowa sieci bezprzewodowej.

LE/63-2019/DOP-p

Ogłoszony
07.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone