Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Dostawy środków czystości dla potrzeb jednostek UMCS w Lublinie

LE/10-2018/DOP-p

Ogłoszony
29.01.2018
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Termin otwarcia licytacji/aukcji: 2018-02-15 12:00

Termin zamknięcia licytacji/aukcji: 2018-02-15 12:30

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji/aukcji: 2018-02-07 11:00

Osoba do kontaktu: Dorota Walencik, tel. / faks 81 537 53 84.

Uwaga:
Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu, Wykonawcy składają wraz z wnioskami o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Uwaga!

Zmiana terminów:

1)otwarcia  licytacji elektronicznej - nowy termin: 23.02.2018r. godz. 12.00

2) zamknięcia licytacji elektornicznej - nowy termin: 23.02.2018r. godz. 12.30.

 

Najnowsze

Transmisja sygnałów pożarowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych.

LE/14-2020/DZP-p

Ogłoszony
26.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Usługa wsparcia dla posiadanych licencji SAP ERP – SAP ENTERPRISE.

LE/13-2020/DZP-p

Ogłoszony
25.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku
Rozbudowa sieci bezprzewodowej.

LE/63-2019/DOP-p

Ogłoszony
07.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone