Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Dostawy skoncentrowanych środków czystości do UMCS w Lublinie

LE/2-2017/DOP-z

Ogłoszony
28.04.2017
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Termin otwarcia licytacji/aukcji: 2017-05-19 11:00

Termin zamknięcia licytacji/aukcji: 2017-05-19 11:30

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji/aukcji: 2017-05-11 10:00

Osoba do kontaktu: Sylwia Grzeszczyk tel. 81 537 57 01, e-mail: sylwia.grzeszczyk@umcs.pl
Uwaga:
Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu, Wykonawcy składają wraz z wnioskami o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Najnowsze

Transmisja sygnałów pożarowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych.

LE/14-2020/DZP-p

Ogłoszony
26.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Usługa wsparcia dla posiadanych licencji SAP ERP – SAP ENTERPRISE.

LE/13-2020/DZP-p

Ogłoszony
25.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku
Rozbudowa sieci bezprzewodowej.

LE/63-2019/DOP-p

Ogłoszony
07.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone