Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Dostawy papieru toaletowego i ręczników papierowych do UMCS w Lublinie

LE/14-2015/DOP-z

Ogłoszony
29.09.2015
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Termin otwarcia licytacji/aukcji: 2015-10-21 11:00

Termin zamknięcia licytacji/aukcji: 2015-10-21 11:30

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji/aukcji: 2015-10-09 11:00

Osoby do kontaktu:

sprawy formalne: Sylwia Grzeszczyk, e-mail: sylwia.grzeszczyk@poczta.umcs.lublin.pl

sprawy merytoryczne: Wiesława Bernacka, e-mail: barbara.bernacka@poczta.umcs.lublin.pl

tel. 081 537 57 01, fax 081 537 57 03.

Najnowsze

Transmisja sygnałów pożarowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych.

LE/14-2020/DZP-p

Ogłoszony
26.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Usługa wsparcia dla posiadanych licencji SAP ERP – SAP ENTERPRISE.

LE/13-2020/DZP-p

Ogłoszony
25.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku
Rozbudowa sieci bezprzewodowej.

LE/63-2019/DOP-p

Ogłoszony
07.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone