Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Dostawy materiałów laboratoryjnych

LE/88-2018/DOP-p

Ogłoszony
05.09.2018
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Termin otwarcia licytacji/aukcji: 2018-09-20 11:00

Termin zamknięcia licytacji/aukcji: 2018-09-20 11:20

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji/aukcji: 2018-09-13 10:00

Uwaga:

Podane powyżej terminy otwarcia i zamknięcia licytacji wynikają z minimalnych terminów określonych w ustawie Pzp. Ostateczne terminy, zgodnie z opublikowanymi Ogłoszeniami zostaną przekazane Wykonawcom w zaproszeniach do składania ofert.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 11:00.

Termin zamknięcia licytacji elektronicznej: Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 11:20

Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu, wykonawcy składają wraz z wnioskami o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Osoba do kontaktu: Karolina Możdżeń, tel./faks 81 537 59 65. 

Najnowsze

Transmisja sygnałów pożarowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych.

LE/14-2020/DZP-p

Ogłoszony
26.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Usługa wsparcia dla posiadanych licencji SAP ERP – SAP ENTERPRISE.

LE/13-2020/DZP-p

Ogłoszony
25.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku
Rozbudowa sieci bezprzewodowej.

LE/63-2019/DOP-p

Ogłoszony
07.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone