Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Dostawa przełącznika agregacyjnego dla LubMAN UMCS

LE/05-2017/DOP-a

Ogłoszony
23.05.2017
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Termin otwarcia licytacji/aukcji: 2017-06-09 12:00

Termin zamknięcia licytacji/aukcji: 2017-06-09 12:30

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji/aukcji: 2017-05-31 10:00

Osoba do kontaktu: Ireneusz Kubić, tel. / faks 81 537 52 09, 81 537 50 43.
Uwaga:
Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu, Wykonawcy składają wraz z wnioskami o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Najnowsze

Transmisja sygnałów pożarowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych.

LE/14-2020/DZP-p

Ogłoszony
26.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Usługa wsparcia dla posiadanych licencji SAP ERP – SAP ENTERPRISE.

LE/13-2020/DZP-p

Ogłoszony
25.02.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku
Rozbudowa sieci bezprzewodowej.

LE/63-2019/DOP-p

Ogłoszony
07.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone