Ostatnia aktualizacja
01.07.2022

Zamówienia publiczne

Licytacje elektroniczne

Dostawy odzieży ochronnej i roboczej do UMCS w Lublinie

LE/6-2015/DOP-z

Ogłoszony
15.05.2015
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa druków ścisłego zarachowania do UMCS w Lublinie

LE/5-2015/DOP-z

Ogłoszony
23.04.2015
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa druków ścisłego zarachowania do UMCS w Lublinie

LE/4-2015/DOP-z

Ogłoszony
25.03.2015
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Usługa wsparcia posiadanych licencji SAP ENTERPRISE w UMCS Lublin

LE/25-2014/DOP-a

Ogłoszony
27.11.2014
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Sukcesywne dostawy środków czystości dla UMCS w Lublinie

LE/12-2014/DOP-z

Ogłoszony
06.11.2014
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Licytacja L-280-2014 -Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla UMCS w Lublinie

LE/11-2014/DOP-z

Ogłoszony
11.09.2014
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Dostawa druków szkolnictwa wyższego dla UMCS w Lublinie

LE/4-2014/DOP-z

Ogłoszony
28.01.2014
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
10