Ostatnia aktualizacja
01.07.2022

Zamówienia publiczne

Licytacje elektroniczne

Usługa wsparcia serwisowego na switche Juniper

LE/66-2016/DOP-p

Ogłoszony
04.10.2016
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego dla UMCS w Lublinie

LE/2-2016/DOP-z

Ogłoszony
11.04.2016
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Sukcesywne dostawy obuwia ochronnego i roboczego dla UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: LE/22-2016/DOP-p)

LE/22-2016/DOP-p

Ogłoszony
06.04.2016
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej i roboczej dla UMCS w Lublinie

LE/20-2016/DOP-p

Ogłoszony
01.04.2016
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla UMCS w Lublinie

LE/13-2016/DOP-p

Ogłoszony
01.03.2016
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawy skoncentrowanych środków czystości dla UMCS w Lublinie

LE/06-2016/DOP-p

Ogłoszony
12.02.2016
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Sukcesywne dostawy środków czystości dla UMCS w Lublinie

LE/01-2016/DOP-p

Ogłoszony
20.01.2016
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawy papieru toaletowego i ręczników papierowych do UMCS w Lublinie

LE/14-2015/DOP-z

Ogłoszony
29.09.2015
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Usługa szatniarska w obiektach UMCS w Lublinie

LE/26-2015/DOP-p

Ogłoszony
14.09.2015
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
10