Licencjonowane bazy danych

Wyszukiwarka naukowa PRIMO

 równoczesne przeszukiwanie:

  • katalogu komputerowego
  • Biblioteki Cyfrowej UMCS i innych bibliotek cyfrowych
  • licencjonowanych zasobów cyfrowych zakupionych przez UMCS (elektronicznych książek i czasopism, bibliograficznych, faktograficznych i pełnotekstowych baz danych)
  • zasobów dostępnych w modelu Open Access.

źródła pełnotekstowe wymagają logowania gdy korzysta się z wyszukiwarki spoza sieci UMCS

Licencjonowany zasób cyfrowy dla:

Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Academic Search Complete

multidyscyplinarna, pełno tekstowo-bibliograficzna baza dostępna w ramach serwisu EBSCO.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Agricola

pełnotekstowa baza bibliograficzna z zkresu nauk rolniczych dostępna w ramach serwisu EBSCOhost Web.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Cambridge Journals

dostęp pełnotekstowy do 264 tytułów czasopism wydawanych przez  Cambridge University Press

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

e-czasopisma naukowe UMCS

platforma e-czasopism naukowych, wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

pb

on-line

eJournals

portal oferuje 45 periodyków i czasopism wydawanych elektronicznie we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi w całej Polsce (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański – Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Politechnika Krakowska, Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej).

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

ibuk.pl

dostęp do 1489 książek elektronicznych w języku polskim z zakresu humanistyki, prawa, ekonomii, nauk społecznych, matematyczno-przyrodniczych i informatyki. Każdy tytuł może być czytany jednocześnie przez pięć osób, a w przypadku 28 najczęściej wykorzystywanych tytułów - przez dziesięciu użytkowników.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

IOP Science

baza zawiera czasopisma z zakresu fizyki, elektroniki, nanotechnologi, informatyki, chemii, ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych wydawane przez  OP Publishing. 

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

MasterFILE Premier

multidyscyplinarna, pełnotekstowa baza bibliograficzna dostępna w ramach serwisu EBSCOhost Web.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

NATURE

roczna prenumerata dla UMCS głównego wydania czasopisma NATURE łącznie z archiwum.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Oxford Journals

dostęp pełnotekstowy do kolekcji czasopism wydawanych przez  Oxford University Press 

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Science Direct

czasopisma elektroniczne Elsevier dostępne z serwera wydawcy. Dostęp pełnotekstowy tylko do tych tytułów, które występują w ogólnokrajowej licencji akademickiej prowadzonej przez ICM.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

SCOPUS

interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i medycznych, społeczno-humanistycznych - dostęp do pełnych tekstów w ramach licencji UMCS.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

SpringerLink

czasopisma elektroniczne SpringerLink dostępne z serwera wydawcy. Dostęp pełnotekstowy tylko do tych tytułów, które występują w ogólnokrajowej licencji akademicka prowadzonej przez ICM.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Web of Science (Web of Knowledge)

bibliograficzno-pełnotekstowa baza rejestrująca informacje o cyt owalności literatury naukowej

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

Wiley Online Library

kolekcja pełnotekstowych czasopism wydawnictwa Wiley z zakresu: Science, Technology and Medicine oraz Humanities and Social Science.

pb

wymóg logowania poza siecią UMCS

 

Legenda:
pb - baza pełno tekstowo-bibliograficzna
b   - baza bibliograficzna

Dostęp do licencjonowanych zasobów  z komputerów domowych mają obecnie pracownicy oraz studenci UMCS, posiadający ważne konto biblioteczne.

Przy logowaniu należy podać nr karty bibliotecznej oraz hasło (zwykle jest to nr PESEL).