Lepsza szkoła - podyplomowe studia kwalifikacyjne z zakresu Terapii Pedagogicznej i Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej dla nauczycieli z terenów wiejskich województwa lubelskiego

Tytuł projektu/nr umowy:
Lepsza szkoła - podyplomowe studia kwalifikacyjne z zakresu Terapii Pedagogicznej i Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej dla nauczycieli z terenów wiejskich województwa lubelskiego/Umowa nr 153.POKL.09.04.00-06-017/09-00

Źródło finansowania:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Jednostka organizacyjna:
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

Wartość projektu:
480 221,00 PLN

Termin realizacji:
01.08.2009-31.01.2011

    Autor
    Małgorzata Jaruga