Lektorzy

dr Edyta Jabłonka - adiunkt w Zakładzie Studiów Portugalistycznych


mgr Mirosław Jawor - Zastępca Dyrektora Centrum Języka Portugalskiego, Zakład Studiów Portugalistycznych


mgr Lino Oliveira Lopes-De Matos - wykładowca, Zakład Studiów Portugalistycznych


dr Justyna Wiśniewska - adiunkt w Zakładzie Studiów Portugalistycznych