Laureaci olimpiad

Kwestię uprawnień lauretów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich przy ubieganiu się o przyjęcie na studia reguluje Uchwała Nr XXIII – 26.7/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. oraz Uchwała Nr XXIV – 2.9/16 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 listopada 2016 r.

Kandydaci na studia będący laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przed zakończeniem terminu rejestracji internetowej muszą przedstawić zaświadczenie z Komitetu Głównego Olimpiady bezpośrednio na Wydziale, na którym ubiegają się o przyjęcie na studia.