Kwerendy

Kwerendy bibliograficzne dla samodzielnych pracowników nauki UMCS wykonywane są bezpłatnie, dla pozostałych użytkowników według cennika.

Oddział Informacji Naukowej, I piętro nowy gmach Biblioteki UMCS,

e-mail: biblion@umcs.lublin.pl